Fundacja Pasja

Przetarg

Przetarg pisemny ograniczony na „HOTEL – PENSJONAT DLA KONI”

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!


Ogłoszenie

Zarząd Fundacji „PASJA” z/s w Chwalimierzu (55 – 300 Środa Śląska, Chwalimierz 19; KRS: 0000774404, REGON: 382715473, NIP: 9131627543) ogłasza przetarg pisemny ograniczony na „HOTEL – PENSJONAT DLA KONI”.
Przedmiotem przetargu jest świadczenie usług, polegających na opiece nad końmi, będącymi podopiecznymi Fundacji „PASJA” – zwierzęta pochodzą „z interwencji” lub wykupu.
Oferty mogą być kierowane przez osoby bądź podmioty mające siedzibę na terenie gminy Środa Śląska, ze względu na położenie siedziby Fundacji.
Oferty mogą składać osoby bądź podmioty dysponujące odpowiednim zapleczem w postaci terenu oraz przystosowanymi stajniami dla koni.
Zwierzęta w czasie pobytu w „HOTELU” mają mieć zagwarantowane 24 godziny na dobę odpowiednie pożywienie, tj. siano, słomę, owies i stały dostęp do wody.
Cena ma obejmować: pobyt konia, wyżywienie, boks, padokowanie, lonżowanie oraz stały dostęp do kowala i opieki weterynaryjnej.
Ponadto, oferent ma zagwarantować w razie potrzeby (tj. uraz, wypadek, nagła choroba) transport konia do kliniki, w czasie niezbędnym dla opieki zwierzęcia (maksymalnie 4 godziny od zdarzenia) – legitymując się przy tym odpowiednimi środkami transportu (przystosowany pojazd do przewozu koni lub pojazd z hakiem i przyczepą do przewozu koni).
Warunkiem zawarcia umowy z oferentem, będzie oświadczenie oferenta o ponoszeniu odpowiedzialności za umyślne zaniedbania przy opiece na zwierzętami, których skutkiem będzie śmierć zwierzęcia lub trwałe jego kalectwo (do wysokości pięciokrotności wartości konia).
Oferta powinna zawierać cenę pobytu konia w „HOTELU” – za każdego konia osobno.
Oferty należ składać pisemnie w siedzibie Fundacji lub przesłać na następujący adres:
Fundacja „PASJA”; Chwalimierz 19, 55-300 Środa Śląska.
Termin składania ofert: do 15 kwietnia 2021 roku.
Wadium: brak.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
W sprawie szczegółowych warunków umowy, prosimy o kontakt telefoniczny: nr tel.: 508 331 938


Wesprzyj

Wesprzyj fundacje

Wybierz kwotę darowizny:

Wpłać dowolną kwotę: